Soms moet er met spoed geld geleend worden, voor bijvoorbeeld een onvoorziene uitgave. Of omdat u plotseling veel rekeningen moet betalen. Zelf hebt u momenteel geen spaargeld achter de hand. U zit met een probleem! Of toch niet? Want met spoed geld lenen kán. Veel kredietverstrekkers geven u de mogelijkheid om snel, via een aantal stappen, online een leningaanvraag in de dienen. Uw aanvraag wordt extra snel in behandeling genomen. Het is daarbij noodzakelijk dat u alle gegevens zo volledig mogelijk invult en dat u voldoet aan de voorwaarden om snel een lening te kunnen krijgen.

Voorwaarden geld lenen spoed
Vrijwel alle kredietverstrekkers hanteren de volgende voorwaarden voor ‘geld lenen spoed’:

  • U bent woonachtig in Nederland en hebt de Nederlandse nationaliteit
  • U hebt een Nederlandse bankrekening
  • Lenen zonder inkomen is bijna nooit mogelijk. Onder ‘inkomen’ wordt geen uitkering verstaan
  • U bent achttien jaar of ouder, maar niet ouder dan zeventig jaar
  • Een negatieve BKR-registratie werkt niet in uw voordeel
  • U bent geen zelfstandig ondernemer
  • Hebt u meerdere leningen, dan wordt beoordeeld over lenen wel verstandig is

Stappenplan lening aanvragen
Wilt u met spoed geld lenen, dan kunt u online een aanvraag indienen bij een willekeurige kredietverstrekker. De te nemen stappen zijn in vrijwel alle gevallen hetzelfde. Allereerst kunt u het aanvraagformulier op de website van de leningverstrekker invullen. Vaak wordt er vervolgens contact met u opgenomen. Een intermediair zal, a.d.h.v. de ingevulde gegevens, uw wensen en mogelijkheden in kaart brengen. Gaat u akkoord, dan stuurt de leningverstrekker u een offerte toe. U moet vervolgens bepaalde bewijzen toesturen, per post. Dit kan een loonstrook of jaaroverzicht van de werkgever zijn, of kopieën van uw bankafschriften. Wanneer alle stukken zijn gecontroleerd, en deze voldoen en/of blijken te kloppen, dan pas zal uw aanvraag worden geaccepteerd.

BKR en geld lenen
Overigens vraagt de kredietverstrekker altijd uw BKR-gegevens op bij het Bureau Krediet Registratie te Tiel. Gekeken wordt of u elders ook nog leningen hebt openstaan, en wat uw historie is. Bent u wel eens (veel) te laat geweest met het aflossen van leningen, en hebt u daarom een z.g. BKR-codering gekregen? Dan zal dit niet in uw voordelen werken bij een leningaanvraag.