Geld lenen van particulier wordt ook wel aangeduid als een ‘onderhandse geldlening’. Onderhands lenen kan via een familielid of vriend plaatsvinden, maar ook via privé personen waarmee u geen directe relatie onderhoudt. Er is een aantal zaken waar u rekening mee moet houden, voordat u op deze creatieve wijze aan geld wilt komen.

Bij wie een onderhandse lening afsluiten?
‘Geld lenen van particulier’ doet u omdat u niet op een reguliere manier (via een bank of kredietverstrekker) geld kunt lenen. Óf omdat u tegen een gunstiger rente kunt lenen. Een onderhandse lening afsluiten bij een familielid, vriend of kennis is af te raden. Stel als u de gemaakte afspraken niet kunt nakomen, dan kan dit een relatie verstoren. Het liefst leent u daarom bij mensen die u niet kent maar die wel hun diensten aanbieden: Soms kunt u die vinden op aanbodsites, zoals Marktplaats.

Het contract
Nadat u gezamenlijk tot een akkoord gekomen bent, is het aan te raden deze afspraken vast te leggen. De afspraken bevestigd u door beiden een handtekening te plaatsen.  De volgende gegevens legt u o.a. vast:

  • De namen van de uitlener en lener
  • Het (uit)geleende geldbedrag
  • Het bestedingsdoel
  • Het vaststellen van de (eventuele) rente
  • De tijdstippen waarop u de rente betaalt
  • De looptijd van de geldlening
  • De termijnen (exacte data) waarop gedeelten van de schuld afgelost wordt
  • Afspraken m.b.t. het niet nakomen van de contractuele verplichtingen

De belastingdienst
Het contract kunt u vervolgens opgeven/laten registreren bij de belastingdienst. De uitlener is verplicht om de ontvangen rente, in de belastingaangifte, op te geven. Bij voorkeur sluit u de overeenkomst af onder het toeziend oog van een notaris of advocaat. Zij kunnen alles in goede banen leiden.

Particulier geld lenen zonder BKR toetsing
Particulier lenen is ook een mogelijkheid in het geval dat u negatief bij het BKR geregistreerd staat. Particulier geld lenen zonder BKR toetsing betekent in feite dat de uitlener altijd een privépersoon is. Degene heeft niet de bevoegdheid om een toetsing te doen. Immers, daarvoor moet je als deelnemer aangesloten zijn bij het Bureau Krediet Registratie te Tiel.